Agriheat Boerderijboilers

 

boiler 2

 

Als agrarisch ondernemer heeft u te maken met strakke wet-regelgeving op allerlei gebieden. Regelgeving op het gebied van milieu en hygiëne brengen aanzienlijke kosten met zich mee, waaronder energiekosten. Energie is een voortdurend stijgende kosten post. Terugdringing van het energieverbruik levert dan ook goed geld op.

Hoe kunt u besparen?

Met de AgriHeat-boederijboiler bespaart u fors op uw energiekosten omdat u geen water van 85 graden op voorraad hoeft te houden U houdt water van 50 graden op voorraad en beperkt het stilstand verlies daarmee tot het minimum. Pas bij het reinigen van uw melkinstallatie wordt het water door een speciale na verwarmer op 80-85 graden gebracht.

Combineren is extra besparen. Een belangrijk voordeel van de AgriHeat-boederijboiler is namelijk dat u deze probleemloos kunt combineren met zonnecollectoren of een Warmte-Terug-Winning installatie (WTW-installatie) op uw melkkoeling. Dan bespaart u aan twee kanten!

Voor onze opstellingen met zonnecollectoren werken we samen met onder meer HRsolar, een Nederlandse fabrikant. Onze systemen kenmerken zich door hoge rendementen en een lange levensduur.

reheat zonnecollector

 AgriHeat WTW-installatie op uw melkkoeling

reheat wtw

Hoeveel kunt u besparen?

Afhankelijk van uw bestaande installatie kunt u jaarlijks tussen de 45% tot 90% besparen op uw energieverbruik. Pak uw jaarrekening erbij. Reken uit! Afhankelijk van de grootte van uw warmwaterbehoefte kunt u een besparing van duizenden euro’s op jaarbasis realiseren.

Rekenvoorbeeld:

Totaal gasverbruik bij een melkveehouderij (inclusief Privéwoning) is bijvoorbeeld 5.500m³ , waarvan 50% voor privé en 50% voor zakelijk gebruikt.

Wanneer de helft dus 2.750m³ wordt opgewekt met een gasboiler, dan bespaart men bij toepassing van een Agriheat Single (het basismodel) zo’n 40%; dat is ruim 1.100m³ per jaar.

Besparing: 1.100m³ x € 0,60 = € 660,- per jaar

Meerinverstering: Agriheat Single = € 2.750,-

Terugverdientijd: € 2.750,- : € 660,- = 4,2 jaar!

Dit gerekend zonder EIA en KIA subsidieregelingen. Levensduur van de Agriheat is circa 10-15 jaar.

Beveiliging en regeling

Standaard is uw warmwatersysteem voorzien van een regeling die het loggen en monitoren van temperaturen, draaiuren en besparingen mogelijk maakt. De AgriHeat-boederijboiler is optioneel uit te rusten met een alarmsysteem dat een melding afgeeft wanneer de temperatuur van 82graden niet wordt gehaald.

Plussen

  • Geringe stilstand verliezen
  • Terug mengen bij voorspoelen van de reiniging overbodig.
  • In combinatie met zonnecollectoren extra rendabel.
  • Benutting warmte uit melkkoeltank (WTW) mogelijk.
  • Aankoppelen van (duurzame) verwarmingsinstallaties mogelijk.
  • Enorme besparing op gasverbruik.
  • Geen kalkafzetting in voorraadvat dus lange levensduur.
  • Overschot aan zonnestroom te gebruiken voor verwarmen (optioneel)
  • Diverse opstellingen mogelijk.

Energie Investeringsaftrek (EIA) code 220115

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de EIA. Uw investering biedt dubbel voordeel: Uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA kunt u 41.5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Sinds begin 2015 is het aanvragen voor de EIA van de boerderijboiler van Agriheat door de melkveehouder of de accountant een stuk eenvoudiger geworden. Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft de boerderijboiler een uniek nummer toegekend. Dit heeft geresulteerd in een positieve beoordeling voor de hoog temperatuur boiler en heeft geleid toto opname op de energielijst besparende maatregelingen en wel onder code 220115. Dit maakt het aanvragen van een EIA een stuk eenvoudiger.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA.

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Voor de meest actuele informatie over deze regelingen ga naar www.rvo.nl/subsidies-regelingen